Montageadvies nokkenas

  • Gebruik bij inbouw van een nokkenas altijd nieuwe nokvolgers c.q. stoters, slepers en pads.
  • Bescherm de nokken en nokvolgers bij montage tegen droogloop tijdens de start. Gebruik daarvoor Molykote vet (MoS2). Tijdens de start eventueel bijsmeren met olie.

Zorg ervoor dat de hydraulische stoters/stellers één tot twee uur de tijd hebben zich in te stellen of druk ze voor montage leeg.
Verzeker uzelf ervan dat bij ingebruikname van de motor voldoende oliedruk ontstaat. Onvoldoende smering kan ervoor zorgen dat uw nokkenas opnieuw beschadigd wordt. Vergeet hierbij ook niet het oliezeef en carterpan te reinigen en meet eventueel eerst de oliedruk.

Een vervuilde carterventilatie of slechtwerkende EGR klep kan ernstige vervuiling van de motorolie veroorzaken met als gevolg versnelde slijtage aan de nokkenas en verdunning van motorolie door brandstof of water.

  • Zorg ervoor dat de overige componenten (klepveren e.d.) in een uitstekende conditie verkeren.
  • Stel uzelf er altijd zeker van dat u de juiste componenten heeft en dat alle componenten goed zijn afgesteld (juiste klepspeling, juiste werking van hydraulische      stoters etc.).
  • Neem de juiste aantrekkoppels van de bouten in acht.
  • Ververs de motorolie en het oliefilter. Hiermee voorkomt u dat eventuele metaalresten in de olie voor een nieuwe schade zorgen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.